GAVYC ACCESSORIES s. r. o.

Id. No .: 05421616 

kotipaikka Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré město 

rekisteröity kaupparekisteriin, jota Prahan kunnantuomioistuin pitää, jakso C263383 

Yhteyshenkilö: Pavel Hošek

Sähköposti: info@okvedot.com

Puhelin: +420 777 282 132

 

julkaisee seuraavan

 

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 

1. Johdanto-osan kappaleet

 

Tämän tietosuojakäytännön, jonka on myöntänyt Gavyc Accessories s.r.o., Id. Nro: 05421616, kotipaikka Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, rekisteröity Prahan kunnan tuomioistuimen pitämään kaupparekisteriin, jakso C, tiedosto 263383 (jäljempänä myös ”me”), on tiedottaa asiakkaille heidän henkilötiedoistaan, joita käsittelemme tarjoamalla palveluitamme ja käydessään verkkosivustoamme osoitteessa www.okvedot.com (jäljempänä ”verkkosivusto”), mihin tarkoituksiin ja kuinka kauan käsittelemme näitä henkilötietoja sovellettavat lakimääräykset, kenelle ja mistä syystä voimme siirtää näitä tietoja, ja ilmoittaa asiakkaille heidän oikeuksistaan ​​henkilötietojensa käsittelyyn. 

 

Henkilötietoja käsitellessämme noudatamme 25. toukokuuta 2018 voimaan tulevaa Tšekin lakia nro 101/2000 (Coll.) Henkilötietojen suojasta ja tiettyjen lakien muuttamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä 'henkilötietojen suojalaki'). , luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetulla asetuksella (EU) 2016/679 ja direktiivin 95/46 / EY (yleinen tietosuoja-asetus) kumoamisesta (jäljempänä ” GDPR”).

 

2. Henkilötietojen hallinta

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on: Gavyc Accessories s.r.o., Id. Nro: 05421616 kotipaikka Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, rekisteröity Prahan kunnan tuomioistuimen pitämään kaupparekisteriin, osa C, tiedosto 263383.

3. Alle 18-vuotiaiden henkilötietojen käsittely

 

 

 

Vain 18 vuoden ikäinen henkilö voi tarkastella verkkosivustoamme ja tilata verkkosivustolla tarjottuja palveluita. Näin ollen alle 18-vuotiaiden lasten henkilötietoja ei käsitellä.

 

4. Henkilötietojen luokat

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

a. nimesi ja sukunimesi;

b. asuinpaikan osoite;

C. syntymäaika;

d. nykyinen vedonlyöntipääoma;

e. puhelinnumero;

f. sähköpostiosoite.

 

Lisäksi saamme seuraavat tiedot palveluidemme käytön tuloksena:

g. keksit;

h. muut online-tunnisteet.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Käsittelemme henkilötietojasi toteutetun palvelusopimuksen perusteella. Tietyissä tapauksissa käsittelemme tietojasi laillisen edun tai lakisääteisen velvoitteen suojelemiseksi.

Käsittelemme henkilötietojasi erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 sopimuksen toteuttaminen ja asiakastilien hallinta;

 vastaaminen kysymyksiisi ja keskinäinen viestintä;

 kaupallisen viestinnän lähettäminen.

Jos olet antanut meille suostumuksen kaupallisen viestinnän lähettämiseen, käsittelemme yhteystietosi, jotka annoit meille kyseistä tarkoitusta varten. Voit aina peruuttaa suostumuksesi lähettämällä sähköpostia kaupallisen viestinnän lähettämisen lopettamista koskevalle pyynnölle osoitteeseen info@okvedot.com, jolloin peruutat tilauksen kaupallisten viestien vastaanottamisesta.

6. Käsittelyn kesto

Käsittelemme tietojasi koko palvelumme käyttöjakson ajan (ts. Sinun ja meidän välisen sopimussuhteen keston ajan ja sitä seuraavan ajan oikeiden oikeuksien suojaamiseksi, puutteellisesta suorittamisesta johtuvien vaatimusten käytön tai vahinkovastuun osalta) aiheuttanut.

Jos käsittelemme tietoja suostumuksesi perusteella (erityisesti kaupallisen viestinnän lähettäminen), tietoja käsitellään niin kauan kuin olet antanut suostumuksen, ja enintään 30 päivää sen jälkeen kun olet peruuttanut suostumuksesi.

 

 

7. Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Muilla henkilöillä (verkkopalveluntarjoaja, ohjelmoijat sekä sisäiset ja ulkoiset yhteistyökumppanit ja työntekijät) voi olla tietyissä tapauksissa pääsy henkilötietoihisi, jotka olet antanut meille. Valitsemme huolellisesti tällaiset henkilöt ja varmistamme, että tietosi käsitellään turvallisesti ja luottamuksellisesti.

8. Henkilötietojesi käsittelystä johtuvat oikeutesi

Sinulla on erityisesti seuraavat henkilötietoihisi liittyvät oikeudet:

 

- oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn;

- oikeus oikaista tai täydentää henkilötietojasi;

- oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista;

- oikeus vastustaa

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

- oikeus pyytää tiedonsiirtoa;

- oikeus saada henkilötietoja;

- oikeus poistaa henkilötietoja (oikeus "unohtaa") tietyissä tapauksissa ja

- muut henkilötietosuojalain ja GDPR: n mukaiset oikeudet.

Selitämme sinulle alla olevat oikeutesi varmistaaksesi, että ymmärrät niiden sisällön.

Oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn

Jos käsittelemme henkilökohtaisia ​​tietojasi suostumuksesi perusteella (erityisesti kaupallisen viestinnän lähettäminen), sinulla on oikeus peruuttaa se milloin tahansa lähettämällä sähköisen pyynnön kaupallisen viestinnän lähettämisen lopettamisesta osoitteeseen info@okvedot.com tai napsauttamalla linkkiä jokaisen lähettämämme sähköpostin lopussa, jolla tilaat tilauksen kaupallisen viestin vastaanottamisesta.

Oikeus oikaista tai täydentää henkilötietojasi

Sinulla on oikeus pyytää, että oikaistamme sinut koskevat virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Käsittelyn tarkoitukset huomioon ottaen sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydellisiksi, myös toimittamalla täydentävä lausunto.

Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Oikeus tietojenkäsittelyn rajoittamiseen on velvollisuutemme olla suorittamatta henkilötietojen käsittelyä (paitsi tallentamalla henkilötietoja tietyksi ajaksi) tapauksissa, joissa:

 

 

- olet vastustanut niiden käsittelyä; tai

- kiistät niiden tarkkuuden; tai

- niiden käsittely on laitonta tai

- Emme enää tarvitse niitä jalostukseen.

Oikeus vastustaa

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä kirjallisesti tai sähköisesti. Tämän vastalauseen seurauksena emme enää käsittele henkilötietojasi, ellemme todista käsittelyn vakavia perusteltuja perusteita, jotka ylittävät sinun edut tai oikeudet ja vapaudet.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus milloin tahansa valvontaviranomaiselle, nimittäin henkilötietojen suojaamistoimistolle.

Oikeus pyytää tiedonsiirtoa

Tämä on sinun oikeus saada sinut koskevia henkilötietoja jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Pyynnöstäsi meidän on siirrettävä nämä tiedot toiselle henkilötietojen rekisterinpitäjälle.

Oikeus tutustua henkilötietoihin

Oikeus käyttää henkilötietoja tarkoittaa sinun oikeuttasi saada meiltä tietoja siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja jos näin on, sinulla on oikeus hankkia nämä tiedot ja samalla oikeus saada seuraava tieto:

- käsittelyn tarkoitukset

- kyseiset henkilötietojen luokat;

- vastaanottajat, joille henkilötiedot on luovutettu tai paljastetaan;

- suunniteltu ajanjakso, jona henkilötiedot säilytetään;

- tiedot oikeudesta vaatia henkilötietojen oikaisemista tai poistamista, oikeudesta vastustaa

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (henkilötietojen suojaamistoimistolle).

- jos henkilötietoja ei ole saatu sinulta, käytettävissä olevat tiedot niiden lähteestä;

- tosiasia, että automaattiset päätökset tehdään, mukaan lukien profilointi.

Oikeus poistaa

Tämä tarkoittaa velvollisuuttamme tuhota sinusta käsittelemämme henkilötiedot, jos:

- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty tai muuten käsitelty, peruutat suostumuksesi, eikä käsittelylle ole muita oikeudellisia perusteita;

- vastustat käsittelyä, ja käsittelylle ei ole pakottavia laillisia perusteita;

- henkilötietoja on käsitelty laittomasti

- henkilötiedot on poistettava laillisen velvoitteen noudattamiseksi.

9. Kuinka voit ottaa meihin yhteyttä?

 

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen suojauksesta tai suostumuksen peruuttamisesta henkilötietojesi jatkokäsittelyyn, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen: info@okvedot.com tai ottaa meihin yhteyttä kirjallisesti osoitteessa: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město

 

Tämä tietosuojakäytäntö tulee voimaan 10. marraskuuta 2018.

 

 

Gavyc Accessories s.r.o.

 

 

ENGLISH:

GAVYC ACCESSORIES s.r.o.

Id. No.: 05421616

 

with its registered office at Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré město

registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 263383

Contact person: Pavel Hošek

Email: info@okvedot.com

Phone: +420 777 282 132

 

issues the following

PRIVACY POLICY

 

1. Recitals

 

The objective of this Privacy Policy, which was issued by Gavyc Accessories s.r.o., Id. No.: 05421616, with its registered office at Rybná 716/24, 110 00 Prague 1 Staré město, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 263383 (hereinafter also “We”), is to inform Customers about their personal data processed by us when providing our services and during their visits to our Website at www.okvedot.com (hereinafter the “Website”), for what purposes and how long We process these personal data in accordance with the applicable legal regulations, to whom and for what reason We can transfer these data, and to inform Customers about their rights in connection with the processing of their personal data.

 

When processing personal data, We comply with the Czech Act No. 101/2000 Coll., on personal data protection and on amendment to certain laws, as amended (hereinafter the “Personal Data Protection Act”) and, effective as of 25 May 2018, by Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (hereinafter the “GDPR”).

 

2. Personal Data Controller

 

The personal data controller is: Gavyc Accessories  s.r.o., Id. No.: 05421616, with its registered office at Rybná 716/24, 110 00 Prague 1 Staré město, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 263383.

 

3. Processing of Personal Data of Persons Under 18 Years

 

Only a person who has reached the age of 18 years may view our Website and order the services offered on the Website. No personal data of children under 18 years are thus processed.

 

 

4. Categories of Personal Data

 

We process the following personal data:

 

a. your name and surname;

b. address of residence;

c. date of birth;

d. current betting capital;

e. telephone number;

f. e-mail address.

 

Also, We obtain the following information as a result of your use of our services:

 

g. cookies;

h. any other online identifiers.

 

 

5. Purpose and Legal Basis for Personal Data Processing

 

We process your personal data on the basis of an executed Service Contract. In certain cases, We process your data on the grounds of the protection of our legitimate interest or a statutory obligation.

 

We process your personal data especially for the following purposes:

 

 performance of the Contract and management of Customer Accounts;

 answering your queries and mutual communication;

 sending of commercial communications.

 

If you have granted us consent to the sending of commercial communications, We process your contact details that you provided to us for the relevant purpose. You can always revoke your consent by e-mailing a request to terminate the sending of commercial communications to info@okvedot.com, by which you will unsubscribe from the receipt of commercial communications.  

 

6. Duration of Processing

 

We process your data throughout the period of use of our services (i.e. the duration of the contractual relationship between you and us and subsequently for a period appropriate with regard to the protection of our rights, exercise of claims arising from defective performance or liability for damage caused.

 

If We process the data based on your consent (especially the sending of commercial communications), the data will be processed for the period for which you granted such consent and for a maximum of 30 days after you have revoked your consent.  

 

7. Disclosure of Personal Data to Third Parties

 

Other persons (web hosting provider, programmers, and internal and external co-operators and employees) may have access to the personal data you have provided to us in certain cases. We carefully select such persons and ensure that your data are treated securely and confidentially. 

 

8. Your Rights Following from Personal Data Processing

 

You have, in particular, the following rights in relation to your personal data:

 

- the right to revoke your consent to personal data processing;

- the right to rectify or supplement your personal data;

- the right to request restriction of processing;

- the right to object;

- the right to lodge a complaint with a supervisory authority;

- the right to request data transfer;

- the right of access to personal data;

- the right to erasure of personal data (the right to “be forgotten”) in certain cases; and 

- other rights set forth in the Personal Data Protection Act and the GDPR.

 

We will explain you your rights below to ensure that you understand their contents.

 

Right to revoke your consent to personal data processing 

If We process your personal data based on your consent (especially the sending of commercial communications), you have the right to revoke it at any time by e-mailing a request to terminate the sending of commercial communications to info@okvedot.com or by clicking on the link at the end of every e-mail sent by us, by which you will unsubscribe from the receipt of commercial communications.  

 

Right to rectify or supplement your personal data

You have the right to request that We rectify inaccurate personal data concerning you without undue delay. Taking into account the purposes of the processing, you have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement. 

 

Right to request restriction of processing

The right to restriction of processing constitutes our obligation not to conduct any personal data processing (other than saving the personal data for a particular period) in cases where: 

 

- you have objected against their processing; or

- you deny their accuracy; or 

- their processing is unlawful; or

- We no longer need them for the purposes of processing. 

 

Right to object

You may object against the processing of your personal data in writing or electronically. As a result of this objection, We will no longer process your personal data unless We prove serious legitimate grounds for the processing that override your interests or rights and freedoms.

 

Right to lodge a complaint with a supervisory authority

You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority at any time, namely the Office for Personal Data Protection.

 

Right to request data transfer

This is your right to obtain the personal data concerning you in a structured, commonly used and machine-readable format. At your request, We are obliged to transfer these data to another personal data controller.

 

Right of access to personal data

The right of access to personal data means your right to obtain information from us on whether We process your personal data and, if this is the case, you have the right to obtain these data and, at the same time, the right to obtain the following information:

- the purposes of the processing;

- the categories of personal data concerned;

- the recipients to whom the personal data have been or will be disclosed;

- the planned period for which the personal data will be stored;

- information on the right to request rectification or erasure of personal data, the right to object;

- the right to lodge a complaint with a supervisory authority (Office for Personal Data Protection).

- where the personal data are not obtained from you, any available information as to their source;

- the fact that automated decisions are made, including profiling.

 

Right to erasure

This means our obligation to destroy the personal data that We process about you if:

- the personal data are no longer needed for the purposes for which they were collected or otherwise processed, you revoke your consent and there are no other legal grounds for the processing;

- you object to the processing and there are no overriding legitimate grounds for the processing;

- the personal data have been processed unlawfully;

- the personal data have to be erased to comply with a legal obligation.

 

 

9. How can you contact us?

 

If you have any question concerning personal data protection or revocation of your consent to the further processing of your personal data, you can e-mail us to: info@okvedot.com or contact us in writing at: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město

 

 

This Privacy Policy is effective from 10 November 2018.

 

GAVYC ACCESSORIES s.r.o.